Duurzaam bouwen

Duurzame woningen zijn beter voor het milieu dan traditioneel gebouwde woningen. Duurzaam bouwen bespaart grondstoffen. Duurzame gebouwen zijn energiezuiniger in het gebruik. En vaak zijn ze gezonder voor bewoners en gebruikers. Deze trend zal de aankomende jaren een sterke rol krijgen. WGM Sanders uit Nijmegen werkt al enige jaren samen met Van de Veerdonk Bouw & Regie op het gebied van duurzaam bouwen en heeft al vele bouwprojecten duurzaam kunnen realiseren in de regio Nijmegen.

Wat is duurzaam bouwen:

Duurzaam bouwen richt zich op elk deel van het proces gedurende de bouw van de ontwerpfase, de bouwfase tot de gebruiksfase. Maar ook bij de sloop van een gebouw hanteert WGM Sanders uit Nijmegen duurzaamheid als uitgangspunt. Bij duurzaam bouwen of verbouwen staat respect voor mens en milieu voorop. Bij duurzaam bouwen gaat het dus niet alleen over een laag energieverbruik maar is het een visie over de gehele keten gedurende het bouwproces.

Een duurzaam gebouw moet volgens de Nederlandse rijksoverheid idealiter: energie besparen. Deze doelstelling sluit naadloos aan bij WGM Sanders die hoogwaardig bouwen al ruim 80 jaar in het vaandel heeft.

Regels duurzaam bouwen:

Aan het (ver)bouwen en gebruik van woningen en andere gebouwen zijn regels verbonden. In het Bouwbesluit 2012 staan de minimale bouwtechnische voorschriften waaraan gebouwen moeten voldoen. Dit zijn voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. WGM Sanders zorgt dat deze regels vakkundig worden uitgevoerd gedurende het gehele bouwproces van het bouwproces.

Duurzaam (ver)bouwen en subsidies: Elke verbouwing is hét moment om energiebesparende maatregelen te overwegen. Denk bijvoorbeeld aan isolatieglas, spouwmuurisolatie of een HR-ketel. Er zijn subsidies voor aanpassingen waarmee u uw huis energiezuiniger maakt.

Vernieuwing door duurzaam bouwen Duurzaam bouwen zet aan tot tal van nieuwe innovatieve procedures en producten Denk aan verf op waterbasis en zogenaamde ‘high-solid’-verven met minder schadelijke stoffen. Het gebruik van dit soort producten is nu al standaard. Dit kwam tot stand vanuit duurzaam denken. Denk ook aan zuinige HR-verwarmingsketels en ventilatiesystemen.warmtepompen, zonneboilers en zonnepanelen. De industrie ontwikkelde deze zuinige apparaten op het moment dat de wet van energieprestatie van gebouwen (EPC) werd ingevoerd. Duurzaam bouwen en duurzaam verbouwen draagt bij aan een beter milieu. En aan een gezonde woon- en werk-omgeving. De Rijksoverheid ondersteunt duurzaam bouwen daarom met subsidies. Enkele voorbeelden zijn:

· Groenregeling: goedkope financiering voor duurzaam vastgoed;

· NESK: voor energiezuinige scholen en kantoren;

· MIA: belastingvoordeel voor duurzame bedrijfsinvesteringen

· https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzaam-bouwen-en-verbouwen/duurzaam-bouwen

WGM Sanders uit Nijmegen helpt u graag uw duurzame (ver)bouwing op een verantwoorde wijze uit te voeren.
Voor meer informatie kunt u ons bereiken via mail info@wgmsanders.nl of telefoon 024 355 4155.